Castlevania Wiki
Advertisement

Ongiś zamieszkujący to miejsce mnisi zeszli na drogę swawoli i rozpusty, powodując upadek tej świętej ziemi. Pogłoski głoszą, że miejsce to zostało teraz zamieszkane przez przestępców i dziwne stworzenia.

Advertisement